Zasady konkursu "Szalone liczby"
Ogólnopolski konkurs logicznego myślenia „Szalone liczby” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych. Olimpiada przeprowadzona jest z podziałem na poziomy:
 
 

Poziom I

Klasy III i IV

Poziom II

Klasy V i VI

Poziom III

Klasy VII i VIII

 

Każdy uczeń może wziąć udział w konkursie "Szalone Liczby" tylko z jednego poziomu.

Testy sprawdzają wiedzę uczniów szkół podstawowych z zakresu umiejętności logicznego myślenia.

Czas trwania olimpiady to 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Dla każdego języka oraz każdej grupy wiekowej przewidziany został test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań o różnym poziomie trudności.

Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, a za złą -1 punkt. Za wstrzymanie się od odpowiedzi, czyli nie zakreślenie żadnej odpowiedzi, uczeń otrzymuje 0 punktów.

Do każdego z pytań przygotowane zostały 4 odpowiedzi oznaczone literami A, B, C, D, z których tylko jedna jest poprawna. Aby uniknąć sytuacji, w której uczeń mógłby uzyskać ujemny wynik, na początku konkursu otrzymuje +30 punktów. Jeżeli uczeń odpowie prawidłowo na wszystkie pytania, może uzyskać 60 punktów, natomiast jeżeli odpowie na wszystkie pytania nieprawidłowo, otrzyma 0 punktów.

W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z pomocy naukowych ani żadnych urządzeń elektronicznych.

Dokładne informacje są dostępne na stronie www.wie.edu.pl/regulamin-szalone-liczby

Życzymy jak najlepszych wyników!

Zespół WiE.