Zasady ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego "Big Ben"
Ogólnopolska olimpiada języka angielskiego „Big Ben” jest adresowana do uczniów szkół podstawowych z podziałem na sześć klas (od klasy III do VIII)
 

Szkoła Podstawowa

Język angielski

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

 

Każdy uczeń może wziąć udział w olimpiadzie "Big Ben" tylko z jednego poziomu.

Testy sprawdzają wiedzę uczniów z zakresu języka angielskiego w szkołach podstawowych.

Czas trwania olimpiady to 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Dla każdego języka oraz każdej grupy wiekowej przewidziany został test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań o różnym poziomie trudności.

Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, a za złą -1 punkt. Za wstrzymanie się od odpowiedzi, czyli nie zakreślenie żadnej odpowiedzi, uczeń otrzymuje 0 punktów.

Do każdego z pytań przygotowane zostały 4 odpowiedzi oznaczone literami A, B, C, D, z których tylko jedna jest poprawna. Aby uniknąć sytuacji, w której uczeń mógłby uzyskać ujemny wynik, na początku konkursu otrzymuje +30 punktów. Jeżeli uczeń odpowie prawidłowo na wszystkie pytania, może uzyskać 60 punktów, natomiast jeżeli odpowie na wszystkie pytania nieprawidłowo, otrzyma 0 punktów.

W czasie trwania olimpiady nie wolno korzystać z pomocy naukowych ani żadnych urządzeń elektronicznych.

Dokładne informacje są dostępne na stronie www.wie.edu.pl/regulamin-bigben

Życzymy jak najlepszych wyników!

Zespół WiE.