Ważne daty

Młody Lingwista - sesja wiosenna

20 marca 2017 r. - koniec przyjmowania zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu lingwistycznego "Młody Lingwista - sesja wiosenna"

29 marca 2017 r. - dostarczenie kart odpowiedzi i testów do szkół

30 marca 2017 r. - konkurs "Młody Lingwista - sesja wiosenna" z polskiego i niemieckiego

31 marca 2017 r. - konkurs "Młody Lingwista - sesja wiosenna" z języka angielskiego

31 marca 2017 r. - wysyłka kart odpowiedzi na adres WiE wraz z opłatą za konkurs

19 maja 2017 r. - przekazanie wyników szkołom

9 czerwca 2017 r. - termin składania reklamacji

 

Bezpieczna szkoła

17 kwietnia 2017 r. - koniec przyjmowania zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu "Bezpieczna szkoła"

26 kwietnia 2017 r. - dostarczenie kart odpowiedzi i testów do szkół

27 kwietnia 2017 r. - konkurs "Bezpieczna szkoła"

27 kwietnia 2017 r. - wysyłka kart odpowiedzi na adres WiE wraz z opłatą za konkurs

26 maja 2017 r. - przekazanie wyników szkołom

9 czerwca 2017 r. - termin składania reklamacji

 

Big Ben

28 kwietnia 2017 r. - koniec przyjmowania zgłoszeń do ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego "Big Ben"

10 maja 2017 r. - dostarczenie kart odpowiedzi i testów do szkół

11 maja 2017 r. - olimpiada "Big Ben" z języka angielskiego

11 maja 2017 r. - wysyłka kart odpowiedzi na adres WiE wraz z opłatą za konkurs

7 czerwca 2017 r. - przekazanie wyników szkołom

22 czerwca 2017 r. - termin składania reklamacji