Konkursy

Ogólnopolski konkurs lingwistyczny „Młody Lingwista”, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ma na celu sprawdzenie wiedzę i umiejętności uczniów z języka polskiego (z zakresu gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), oraz języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski oraz francuski. Testy z języków obcych pozwalają na zweryfikowanie kluczowych umiejętności lingwistycznych: rozumienia tekstu pisanego, słownictwa i gramatyki, a także sprawdzają wiedzę z zakresu kultury, historii oraz geografii danego obszaru językowego.

Dla każdego języka oraz grupy wiekowej przewidziany został test składający się z 30 pytań o różnym poziomie trudności. Do każdego pytania są przygotowane 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych uczniów w każdej grupie wiekowej zostały przewidziane dyplomy grawerowane zwycięzcy, dyplom laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe. Ponadto, szkolny koordynator konkursu otrzyma dyplom uznania za współorganizację ogólnopolskiego konkursu lingwistycznego „Młody Lingwista”, a szkoły, w których weźmie udział łącznie ponad 100 uczniów ze wszystkich przedmiotów, otrzymają dodatkowe nagrody w postaci słowników językowych z każdego przedmiotu.

Konkurs odbędzie się w dniach 26-28 marca 2014 w Państwa szkołach. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić uczniów do 10 marca 2014.

Szczegółowe informacje oraz pełny zakres tematyczny konkursu znajdują się w zakładce „Młody Lingwista”.

 

Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa „SOWA” ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w zakresie zgodnym z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej, z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, przyroda, geografia, historia, język angielski i język niemiecki.

Dla każdego języka oraz grupy wiekowej przewidziany został test składający się z 30 pytań o różnym poziomie trudności. Do każdego pytania są przygotowane 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych uczniów w każdej grupie wiekowej zostały przewidziane dyplomy grawerowane zwycięzcy, dyplom laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe. Ponadto, szkolny koordynator konkursu otrzyma dyplom uznania za współorganizację ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej „SOWA”, a szkoły, w których weźmie udział łącznie ponad 130 uczniów ze wszystkich przedmiotów, otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody książkowe z każdego przedmiotu.

Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa „SOWA” odbywa się w dniach 6 – 8 maja 2014 r. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić szkołę do 14 kwietnia 2014.

Szczegółowe informacje oraz pełny zakres tematyczny konkursu znajdują się w zakładce „SOWA”.

 

Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z bezpieczeństwa oraz zdrowego trybu życia w szkole jak i poza nią.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa (znaki drogowe, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, telefony alarmowe, zasady ograniczonego zaufania, znaki ostrzegawcze, postępowanie w przypadku zagrożeń, korzystanie z urządzeń elektrycznych) oraz zdrowia (zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, czynności życiowe, choroby zakaźne i pasożytnicze, układ pokarmowy, zasady higieny osobistej, anatomia i fizjologia człowieka, zmysły człowieka).

Konkurs dzieli się na trzy poziomy: poziom 1, przeznaczony dla uczniów III i IV klasy szkoły podstawowej, poziom 2 dla uczniów V i VI klasy podstawowej, oraz poziom 3, przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych uczniów w każdej grupie wiekowej zostały przewidziane dyplomy grawerowane zwycięzcy, dyplom laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe. Ponadto, szkolny koordynator konkursu otrzyma dyplom uznania za współorganizację ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła”, a szkoły, w których weźmie udział łącznie ponad 100 uczniów ze wszystkich poziomów, otrzymają dodatkowe nagrody w postaci pomocy naukowych z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia.

Konkurs odbędzie się 11 kwietnia w Państwa szkołach. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić uczniów do 24 marca 2014.

Szczegółowe informacje oraz pełny zakres tematyczny konkursu znajdują się w zakładce „Bezpieczna Szkoła”.

 

„Młody Naukowiec” jest ogólnopolskim konkursem przedmiotowym mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z następujących przedmiotów: matematyka, przyroda, biologia i język angielski.

Dla każdego przedmiotu oraz każdej grupy wiekowej przewidziany został test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań o różnym poziomie trudności. Do każdego pytania są przygotowane 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych uczniów w każdej grupie wiekowej zostały przewidziane dyplomy grawerowane zwycięzcy, dyplom laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe. Ponadto, szkolny koordynator konkursu otrzyma dyplom uznania za współorganizację ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego „Młody Naukowiec”, a szkoły, w których weźmie udział łącznie ponad 100 uczniów ze wszystkich przedmiotów, otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody książkowe z każdego przedmiotu.

Szczegółowe informacje oraz pełny zakres tematyczny konkursu znajdują się w zakładce „Młody Naukowiec”.