Zakres tematyczny - język rosyjski

Poziom I

Gramatyka

 1. Określanie wieku.  
 2. Autoprezentacja.
 3. Liczebniki 0-40.
 4. Сzas przeszły czasowników.
 5. Czas przyszły złożony.
 6. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące.

Słownictwo

 1. Znajomość rosyjskiego alfabetu.
 2. Formy grzecznościowe, zawieranie znajomości.
 3. Nazwy krajów i ich mieszkańców.
 4. Nazwy członków rodziny.
 5. Nazwy dni tygodnia.
 6. Nazwy przedmiotów szkolnych.
 7. Wskazywanie osób. Zaimki pytające.
 8. Czynności i rodzaje zajęć.
 9. Określanie miejsca zamieszkania.

Wiedza o Rosji

 1. Kształt terytorium Rosji.
 2. Flaga Rosji.
 3. Największe i znaczące miasta Rosji.
 4. Święta w Rosji.
 5. Tradycje rosyjskie.

 

Poziom 2

Zagadnienia z I poziomu oraz:

Gramatyka

 1. Określanie wieku.
 2. Liczebniki 0-100.
 3. Odmiana czasowników I i II koniugacji.
 4. Сzas przeszły czasowników zwrotnych.
 5. Rzeczowniki nieodmienne.
 6. Zdania złożone ze spójnikiem «потому что».
 7. I deklinacja rzeczownika.

Słownictwo

 1. Leksyka z zakresu szkoły podstawowej.
 2. Formy grzecznościowe, zwracanie się do innych osób: Девушка!, Молодой человек!
 3. Przyimki на-с-в-из-к-от.
 4. Słownictwo związane z tematem „Rodzina”.
 5. Pory roku, nazwy miesięcy.
 6. Czynności dnia codziennego.
 7. Nazwy zwierząt i roślin.
 8. Nazwy zawodów.
 9. Wygląd zewnętrzny człowieka.

Wiedza o Rosji

 1. Kształt terytorium Rosji.
 2. Flaga Rosji.
 3. Największe i znaczące miasta Rosji.
 4. Święta w Rosji.
 5. Tradycje rosyjskie.

 

Poziom III

Zagadnienia z I i II poziomu oraz:

Gramatyka

 1. Określanie wieku.
 2. Liczebniki 0-1000.
 3. Odmiana czasowników I i II koniugacji oraz czasowników zwrotnych.
 4. Oficjalne i nieoficjalne określanie czasu.
 5. Rzeczowniki I, II i III deklinacji.
 6. Rekcja czasowników.
 7. Tryb rozkazujący.
 8. Stopień wyższy przymiotnika i przysłówka.

Słownictwo

 1. Przyimki miejsca i kierunku.
 2. Opis mieszkania.
 3. Cechy charakteru. Horoskop.
 4. Szkoła. Czasowniki учить / учиться.
 5. Określanie wyglądy zewnętrznego.
 6. Czas wolny.
 7. Ochrona środowiska.
 8. Sport.
 9. Zdrowie.

Wiedza o Rosji

 1. Znani Rosjanie.
 2. Historia Rosji.
 3. Geografia Rosji.
 4. Powiedzenia i przysłowia rosyjskie oraz ich polskie odpowiedniki.
 5. Zabytki Moskwy i Petersburga.
 6. Tradycje i święta rosyjskie.
 7. Sztuka rosyjska.