Zakres tematyczny - język francuski

Klasa 4

Gramatyka

 1. Odmiana podstawowych czasowników grupy I w czasie teraźniejszym.
 2. Przyimki.
 3. Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników.
 4. Przymiotniki dzierżawcze.
 5. Zaimki wskazujące.
 6. Uzgadnianie przymiotników z rodzajem rzeczowników.

Słownictwo

 1. Nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 2. Określenia czasowe.
 3. Święta.
 4. Wyrazy bliskoznaczne/antonimy.
 5. Pogoda.
 6. Jedzenie.
 7. Proste wyrażenia (czasownik + rzeczownik).

Historia i geografia

 1. Kształt granic Francji.
 2. Słynni Francuzi.
 3. Regiony Francji.
 4. Symbole narodowe Francji.
 5. Podstawowe informacje dot. Kraju.

Kultura Francji

 1. Zabytki Paryża.
 2. Muzyka francuska i muzyka w krajach frankofońskich.
 3. Kuchnia francuska.
 4. Słynni Polacy we Francji.

 

Klasa 5

Zagadnienia z klasy 4 oraz:

Gramatyka

 1. Odpowiedź na podstawowe pytania.
 2. Tworzenie form żeńskich rzeczowników.
 3. Zaimki osobowe.

Słownictwo

 1. Przybory szkolne.
 2. Kolory.
 3. Zwierzęta.

Historia i geografia

 1. Położenie Francji.
 2. Najważniejsze wydarzenia w historii Francji.
 3. Miasta Francji.
 4. Francja a Europa.
 5. Podstawowe informacje dot. Geografii Francji.

Kultura Francji

 1. Słynne postacie francuskiej literatury dziecięcej.
 2. Zabytki Francji.
 3. Transport we Francji.
 4. Święta we Francji.

 

Klasa 6

Zagadnienia z klasy 4 i 5 oraz:

Gramatyka

 1. Odpowiedź na pytania o przyczynę i sposób.
 2. Czasowniki gr. Ii.
 3. Porównywanie, przymiotniki w stopniu wyższym.
 4. Passé composé.
 5. Zaimki pytajne.

Słownictwo

 1. Ubrania.
 2. Cechy charakteru.

Historia i geografia

 1. Początki Państwa Francuskiego.

Kultura Francji

 1. Słynni Francuzi w naszych czasach.
 2. Szkolnictwo we Francji.
 3. Francuski na świecie.

 

Klasa 1

Zagadnienia ze szkoły podstawowej oraz:

Gramatyka

 1. Imparfait.
 2. Passé composé/imparfait.
 3. Rozkaz.
 4. Zaimki względne.
 5. Rodzajniki cząstkowe, określenia ilości.

Słownictwo

 1. Powitania.
 2. Sklepy/popularne miejsca.
 3. Rodziny wyrazów.
 4. Zawody.

Historia i geografia

 1. Pytania dostosowane do wiedzy gimnazjalistów z zakresu podanych wcześniej tematów.

Kultura Francji

 1. Malarstwo francuskie.
 2. Literatura francuska.
 3. Sport we Francji.

 

Klasa 2

Zagadnienia ze szkoły podstawowej i 1 klasy gimnazjum oraz:

Gramatyka

 1. Mowa zależna.
 2. Negacja ne + plus, personne, jamais, etc.
 3. Zaimek tout.
 4. Pozwolenia/zakazy.
 5. Futur simple.
 6. Conditionnel présent (zastosowanie).
 7. Subjonctif (rozpoznanie formy).

Słownictwo

 1. Rzeczowniki złożone (rzeczownik + przyimek + rzeczownik).
 2. Dyscypliny sportowe.
 3. Podstawowe nazwy kwiatów.

Historia i geografia

 1. Instytucje Europejskie.

Kultura Francji

 1. Środki masowego przekazu we Francji

 

Klasa 3

Zagadnienia ze szkoły podstawowej i 1, 2 klasy gimnazjum oraz:

Gramatyka

 1. COD.
 2. Zdania warunkowe.
 3. Podawanie godziny.

Słownictwo

 1. Żeńskie formy zawodów.
 2. Meble.

Historia i geografia

 1. Polityka francuska – podstawowe informacje.

Kultura Francji

 1. Podróż do Francji – podstawowe informacje.
 2. Wydarzenia kulturalne we Francji.
 3. Zwroty grzecznościowe.